Dyrekcja Okręgowa Dróg Publicznych w Warszawie składa opinię o wykonaniu kanalizacji deszczowej i robót drogowych przy budowie drogi krajowej nr 18 Warszawa - Białystok:

"Roboty drogowe wykonywane są w bardzo trudnych warunkach gruntowych na głębokości
4 - 6m przy odbywającym się ruchu kołowym. Prace te pod względem technicznym i organizacyjnym wykonywane są bardzo dobrze. Zakład dysponuje własnym sprzętem specjalistycznym do tego typu robót i transportem, posiada wysoko kwalifikowaną kadrę
techniczną i wyspecjalizowane kadry pracownicze. Godny podkreślenia jest fakt, iż firma dba
o pracowników i warunki socjalne."

Budowa kanalizacji sanitarnej - osiedle Choszczówka w Warszawie - kanały grawitacyjne, przepompownia ścieków wraz z zasilaniem energetycznym, przewody ciśnieniowe.

"Budowa prowadzona jest w bardzo trudnych warunkach gruntowo - wodnych. Prace prowadzono terminowo i z dużą fachowością. Współpraca ta pozwala nam wydać dobrą opinię o wykonawcy"

Burmistrz Gminy W-wa Białołęka  

Remonty przepompowni ścieków: budowa instalacji technologicznych c.o.,c.w., wod.-kan. Oraz węzły ciepłownicze przy zastosowaniu urządzeń i technologii firm zachodnich.

"Dobra organizacja pracy oraz znajomość nowoczesnych technologii upoważniają nas do wystawienia firmie jak najlepszych referencji."

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, Warszawa  


ul.Łukasiewicza 9G, 05-200 Wołomin tel. (0..22) 787 89 85, fax.(0..22) 787 84 36 e-mail : biuro@krol.waw.pl
 
 
Created by