To konferencja

Zakład Robót Drogowych i Inżynieryjno-Instalacyjnych

KROL

Zakład Robót Drogowych i Inżynieryjno - Instalacyjnych KROL istnieje od 1986 roku.
Jest firma wykonawczą w zakresie szeroko pojętego budownictwa inżynieryjnego oraz robót drogowych.

Jesteśmy beneficjentem projektu "Dotacja na kapitał obrotowy" (POIR.03.04.00-14-0080/20) w ramach programu operacyjnego

Inteligentny Rozwój w wysokości 274 042,68 zł

Proponujemy Państwu usługi wykonawcze w zakresie:

BUDOWNICTWO DROGOWE

  • drogi i ulice z różnego rodzaju nawierzchniami w tym bitumicznymi
  • Renowacje i remonty

BUDOWNICTWO SANITARNE

  • przepompownie i małe oczyszczalnie ścieków
  • kolektory ściekowe
  • sieci kanalizacyjne o różnych przekrojach
  • stacje uzdatnienia wody
  • magistrale i sieci wodociągowe
  • sieci cieplne wraz z komorami i węzłami - budowa rurociągów metodą mikrotunelingu.

BUDOWNICTWO MELIORACYJNE I WODNE

USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE

  • budowa i wyposażenie budynków mieszkalnych i biurowych

Kontakt

Nazwa  
E-mail  
Wiadomość  

KROL

Zakład Robót Drogowych
i Inżynieryjno Instalacyjnych

05-200 WOŁOMIN
ul. Łukasiewicza 9G
tel: (0..22) 787 89 85
fax: (0..22) 787 84 36
e-mail: biuro@krol.waw.pl