Zakład Robót Drogowych i Inżynieryjno - Instalacyjnych KROL istnieje od 1986 roku. Jest firma wykonawczą w zakresie szeroko pojętego budownictwa inżynieryjnego oraz robót drogowych, zatrudniającą obecnie ok. 100 pracowników, w tym 11 osób kadry inżynieryjno-technicznej.
Rozwój przedsiębiorstwa oparty jest na ciągłym doskonaleniu technologii , organizacji i zarządzania .

W 2003 r. W naszej firmie został wdrożony i jest stosowany system zarządzania jakością, zgodny
z wymogami normy ISO 9001:2000.
Kompetencje i sumienność zespołu pracowników w połączeniu z nowoczesnym zapleczem technicznym jak również własny specjalistyczny sprzęt to gwarancja najwyższej jakości świadczonych usług.

Proponujemy Państwu usługi wykonawcze w zakresie:

BUDOWNICTWO DROGOWE
- drogi i ulice z różnego rodzaju nawierzchniami w tym bitumicznymi
- Renowacje i remonty

BUDOWNICTWO SANITARNE
- przepompownie i małe oczyszczalnie ścieków
- kolektory ściekowe
- sieci kanalizacyjne o różnych przekrojach
- stacje uzdatnienia wody
- magistrale i sieci wodociągowe
- sieci cieplne wraz z komorami i węzłami - budowa rurociągów metodą mikrotunelingu.

BUDOWNICTWO MELIORACYJNE I WODNE

USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE
- budowa i wyposażenie budynków mieszkalnych i biurowych


POTWIERDZENIEM FACHOWOŚCI, WYSOKIEJ JAKOŚCI I TERMINOWOŚCI NASZYCH PRAC

REFERENCJE KONTRAHENTÓW.

 


ul.Łukasiewicza 9G, 05-200 Wołomin tel. (0..22) 787 89 85, fax.(0..22) 787 84 36 e-mail : biuro@krol.waw.pl
 
 
Created by