NIEKTÓRE REALIZACJE :

1. System kanalizacji sanitarnej dla Zegrza Południowego:
    Wybudowanie i przekazanie do eksploatacji jednego z największych w Polsce systemu
    kanalizacji ciśnieniowej w skład której wchodzi : 6 km przewodów ciśnieniowych , 28
    przepompowni kompaktowych, z zasilaniem energetycznym , systemem automatyki i
    bezobsługowym systemem sterowania i monitoringu.
    Inwestor: Dyrekcja Budowy Wodociągu Północnego i Oczyszczalni Ścieków.

2. Budowa magistrali wodociągowych w Wołominie z rur żeliwnych 600 mm długości 1020m oraz     śr 400 mm długości 535 w ulicach: Partyzantów, Leszczyńskej i Jodłowej oraz śr 200 i 250 mm     długości 2240 m w ul Marszałkowskiej. Inwestor : Urząd Miasta i Gminy Wołomin

3. Przebudowa sieci wodociągowej w rejonie Placu Teatralnego w Warszawie w ulicach:     Senatorskiej, Bielańskiej, Daniłowiczowskiej i Nowy Przejazd - rurociągi śr.250 i 300 mm o     łącznej długości 2520 m. Inwestor : Urząd Gminy Warszawa - Centrum.


4. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sikorskiego w Starych Babicach , ka nały grawitacyjne     długości1800 m przewody ciśnieniowe długości 300 m , 3 pompownie ścieków.
    Inwestor : Urząd Gminy Stare Babice.

5. Budowa kanalizacji sanitarnej metodą bezrozkopową w ul. Prądzyńskiego w Wołominie.     Inwestor : Urząd Miasta i Gminy Wołomin


6. Budowa ul. Oszmiańskiej w Warszawie : nawierzchnia asfaltowa , chodniki z kostki betonowej          gazociąg sc i nc,, energetyka oświetlenie, telekomunikacja ) w tym kanalizacja śr. 300 - 600 mm     620 m głębokości 4-6m i wodociąg śr100- 150 mm L =500m
    Inwestor:Urząd Gminy Warszawa Targówek

7. Budowa ulic : Naprzełaj , Tapetowej i Ciechanowskiej na terenie Gminy Warszawa - Białołęka.     Inwestor: Urząd Gminy Warszawa - Białołęka.


8. Budowa i modernizacja ulic : Legionów i Poniatowskiego, na terenie Miasta Wołomin.
    Inwestor : Urząd Miasta i Gminy Wołomin

9. Modernizacja Parku Wiecha przy ul. Kołowej w Warszawie - ( 11,900 m2 nawierzchni z kostki,     nawierzchnie syntetyczne boisk sportowych , elementu małej architektury z okładzinami     kamiennymi.) Inwestor: Urząd Gminy Warszawa - Targówek


10. Budowa drugiej nitki ul. Odrowąża na odcinku Rondo Żaba - ul. Budowlana : kanalizacja
     deszczowa z rur Hobas śr 600 i 400 mm długości łącznej 935 m, jezdnie o nawierzchni
     asfaltobetonowej 15 000 m2, zieleń drogowa 9 000 m², docelowa organizacja ruchu
     na odcinku 1,5 km ulicy . Inwestor : Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta Warszawa

11. Budowa ujęcia wody oligoceńskiej przy ul. Kołowej w Warszawie :
     studnia głębokości 239,5 m wraz obudową , budynek stacji uzdatniania wody i sali poboru
     o łącznej kubaturze 220 m2 wraz z instalacjami.
     Inwestor : Urząd Dzielnicy Warszawa Targówek Miasta Stołecznego Warszawy.


12. Jaz na rzece Rządzy w Starym Kraszewie k. Radzymina : w zakres robót wchodziła budowa           stopnia wodnego o wysokości piętrzenia 2,5 m , z komorą przepływową dla turbiny
     elektrycznej, kanałem zrzutowym i przepławką dla ryb.
     Inwestor : Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie


ul.Łukasiewicza 9G, 05-200 Wołomin tel. (0..22) 787 89 85, fax.(0..22) 787 84 36 e-mail : biuro@krol.waw.pl
 
 
Created by